περιτίθημι (peritithêmi)

da περί e τίθημι
Numero Strong: G4060
verbo

1) mettere intorno, collezionare
2) mettere un indumento
3) mettere o legare una cosa intorno ad un'altra
4) presentare, dare, conferire, una cosa a qualcuno

περιέθηκαν: 3pl. att. aor. ind.
περιέθηκεν: 3sing. att. aor. ind.
περιθεὶς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
περιθέντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
περιτιθέασιν: 3pl. att. pres. ind.
περιτίθεμεν: 1pl. att. pres. ind.

circondare di: 1
fare attorno: 2
in cima: 1
mettere: 1
mettere addosso: 1
porre: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω