προσκοπή (proskopê)

da προσκόπτω
TDNT - 6: 745,946
Numero Strong: G4349
sostantivo femminile

1) una causa d'inciampo
2) fare qualcosa in modo che altri inciampino
   2a) condurre in errore o peccato

προσκοπήν: acc. sing.

motivare di scandalizzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω