πτῶμα (ptôma)

dall'alternativa di πίπτω
TDNT - 6: 166,846
Numero Strong: G4430
sostantivo neutro

1) una caduta
   1a) metaforicamente un fallimento, sconfitta, calamità
   1b) un errore, peccato
2) quello che è caduto
   2a) il corpo caduto di qualcuno morto o ucciso, un cadavere

πτῶμα: acc. sing., nom. sing.
πτώματα: acc. pl.

cadavere: 3
corpo: 3
non tradotto: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω