ἀρχαῖος (archaios)

da ἀρχή
TDNT - 1: 486,81
Numero Strong: G744
aggettivo

1) quello che è dall'inizio, originale, primitivo, vecchio, antico
   1a) di uomini, cose, tempi, condizioni
+ ἀπό + ἡμέρα: molto tempo fa

ἀρχαῖα: nom. pl. neut.
ἀρχαίοις: dat. pl. masc.
ἀρχαῖος: nom. sing. masc.
ἀρχαίου: gen. sing. masc.
ἀρχαίῳ: dat. sing. masc.
ἀρχαίων: gen. pl. femm., gen. pl. masc.

(+ἡμέρα) iniziare: 1
(+) antichità: 3
antichità: 5
di vecchiezza dare: 1
vecchiezza: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω