ἀσχήμων (aschêmôn)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ἔχω (nel senso di suo congenere σχῆμα)
Numero Strong: G809
aggettivo

1) deforme
2) indecente, non decoroso

ἀσχήμονα: nom. pl. neut.

indecoroso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω