ἄρτι (arti)

da una parola derivata da αἴρω (vedi ἄρτος) tramite l'idea di sospensione
TDNT - 4: 1106,658
Numero Strong: G737
avverbio

1) proprio ora, in questo momento
2) adesso, a questo tempo
+ ἀπό: d'ora in avanti, nel futuro
+ ἕως: fin adesso

ἄρτι: avv.

(+ἕως) ancora: 2
(+ἕως) finora: 1
(+ἕως) tuttora: 1
adesso: 2
in questo istante: 1
non tradotto: 1
ora: 24
ora ora: 1
per ora: 1
questo: 1
questo volta: 1
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω