ὑπερβολή (huperbolê)

da ὑπερβάλλω
TDNT - 8: 520,1230
Numero Strong: G5236
sostantivo femminile

1) un gettare oltre
2) metaforicamente
   2a) superiorità, eccellenza, preminenza
   2b) oltre misura, molto, preminentemente
   2c) oltre ogni misura
+ κατά: molto di più, eccedentemente, più eccellente, oltre ogni misura
+ εἰς: eccedentemente

ὑπερβολὴ: nom. sing.
ὑπερβολῇ: dat. sing.
ὑπερβολὴν: acc. sing.

(+εἰς) smisurato: 1
(+κατά) estremità: 1
(+κατά) molto: 1
(+κατά) più grandezza: 1
eccellere: 1
grandezza: 1
oltranza: 1
per eccellere: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω