χάριν (charin)

caso accusativo di χάρις come preposizione
Numero Strong: G5484
preposizione

1) in favore di, per il piacere di
2) per, nell'interesse di
3) per questo motivo
+ οὗτος: per questo motivo
+ ὅς: siccome
+ τίς: siccome
+ λοιδορία: parlare in modo rimproverante

χάριν: prep.

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω