κατοπτρίζομαι (katoptrizomai)

voce media da una parola composta da κατά ed una parola derivata da ὀπτάνομαι (vedi ἔσοπτρον)
TDNT - 2: 696,264
Numero Strong: G2734
verbo

1) mostrare in uno specchio, fare riflettere, rispecchiare
2) guardarsi in uno specchio
3) vedersi in uno specchio

κατοπτριζόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

contemplare come in uno specchiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω