τὶς (tis)

un pronome indefinito enclitico
Numero Strong: G5100
pronome

1) un certo, un tale
2) qualche, qualche tempo
+ οὐ: nulla
+ εἰ: chiunque, qualunque cosa
+ εἰ + μή: a meno che davvero, tranne, a meno che forse

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω