dokimas…a (dokimasia)

da dÒkimoj
sostantivo femminile

1) il mettere alla prova

dokimas…v: dat. sing.

mettere a provare: 1
Totale: 1

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn