γενεαλογέομαι (genealogeomai)

da γενεά e λόγος
TDNT - 1: 665,114
Numero Strong: G1075
verbo

1) raccontare l'origine di una famiglia e il lignaggio, trovare gli avi
2) scoprire la propria origine, dedurre il proprio albero genealogico

γενεαλογούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.

essere di stirpe: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω