γογγυσμός (goggusmos)

da γογγύζω
TDNT - 1: 735,125
Numero Strong: G1112
sostantivo maschile

1) un mormorio, mormorante, il borbottare
   1a) un dibattito segreto
   1b) un dispiacere segreto e non apertamente dichiarato

γογγυσμὸς: nom. sing.
γογγυσμοῦ: gen. sing.
γογγυσμῶν: gen. pl.

mormorare: 2
uno mormorare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω