ἐάν (ean)

da εἰ e ἄν
Numero Strong: G1437
congiunzione

1) se, in caso
+ οὐρά: chiunque
+ ὅς: ciò che
+ μή: se non, a meno che, chiunque... non
+ μή + ὅς: chiunque... non

ἐάν, ἐὰν, ἐάνπερ: cong.

(+ὁσάκις) ogni volta che: 2
(+εἰμί) essere: 1
(+ὅς τίς) quello che: 1
(+ὅς) a chi: 1
(+ὅς) a chiunque: 1
(+ὅς) chi: 7
(+ὅς) chiunque: 3
(+ὅς) ciò che: 2
(+ὅς) colui a quale: 3
(+ὅς) colui che: 2
(+ὅς) persona: 1
(+ὅς) qualunque cosa: 2
(+ὅς) quello che: 6
(+ὅς) quello con cui: 1
(+ὅς) tutto ciò che: 2
(+ὅς) tutto quello che: 1
(+ὅπου) dove: 1
(+ὅπου) dovunque: 5
(+ὅπου) dovunque essere: 1
(+ὅσος) che: 2
(+ὅσος) qualunque: 1
(+ὅσος) quanto: 1
(+ὅσος) tutto cosa che: 2
(+μή) che: 1
(+μή) non: 1
(+μή) senza: 1
(+μή) senza che: 1
(+μή) solo: 1
(+μέν) se: 1
(+ἐκ ἐγώ) potere: 1
(+ἀκούω) ascoltare: 1
(+ἐπιστρέφω) essere: 1
(+οὗ) dove: 1
(+οὗ) quello: 1
(+πᾶς ὅς τίς) qualunque cosa: 1
(+θέλω) volere: 2
a condizionare che: 1
anche se: 2
in caso che: 1
non tradotto: 15
purché: 1
quando: 7
riguardare a: 1
se: 244
se mai: 1
Totale: 336

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω