ὅστις (hostis)

da ὅς e τὶς
Numero Strong: G3748
pronome

1) chiunque, qualcuno, qualunque cosa, che, il quale
+ ἄν: ciò che, chiunque
+ πᾶς + ἄν: ciò che

αἵτινες: nom. pl. femm.
ἅτινα, ἅτινά: nom. pl. neut.
ἥτις: nom. sing. femm.
οἵτινες, οἵτινές: nom. pl. masc.
ὅστις: nom. sing. masc.
ὅτου: gen. sing. masc.

(+εἰμί) cioè: 1
(+ἄν) chiunque: 1
(+ἕως) finché: 1
(+ἕως) finché non: 2
(+πᾶς ψυχή) chiunque: 1
(+πᾶς) chi: 1
(+πᾶς) chiunque: 2
a chiunque: 2
allora che: 1
ancora: 1
Barabba: 1
che: 45
che avere: 1
chi: 4
chiunque: 5
ciò che: 1
colui quale: 1
di quello che: 1
dodici: 1
e: 1
essere colui che: 1
esso: 10
non tradotto: 25
quale: 21
quello: 1
quello che: 1
quello cosa: 1
questo: 5
questo che: 1
questo cosa: 1
se uno: 2
uomo che: 1
Totale: 144

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω